Održana 111. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 111. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a uz gradske pročelnike sjednici je nazočila i zamjenica gradonačelnika Željka Grahovac.

Na sjednici su razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 • Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 • Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2017. godini
 • Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta čk.br. 2179/1 Put u mjestu sa 1j 195 čhv upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 • Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih sredstava koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2017. godini
 • Razmatranje prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2017. g.
 • Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinske parcele (zemljišta) i poslovne zgrade izgrađene na 144/1 k.o. Antunovac
 • Razmatanje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za  zakup poslovnog prostora – smještenog u dijelu Mjesnog doma u Rezovačkim Krčevinama
 • Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kalijevih peći u Mjesnom odboru Milanovac
 • Razmatranje Odluke o pristupanju prikupljanja ponuda pozivom za povjeravanje obavljanja poslova održavanja prometne signalizacije na području grada Virovitice za 2017. g
 • Razmatranje Odluke o umanjenju mjesečne zakupnine za zakupljeni poslovni prostor u Ulici Antuna Mihanovića u Virovitici
 • Razmatranje Odluke o dodjeli stipendija Grada Virovitice
 • Razmatranje Odluke o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis
 • Razmatranje Odluke o sufinanciranju dijela troškova za izvođenje strojarskih instalacija u Domu HV-a
 • Razmatranje Odluke o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Flora VTC d.o.o. na Gradskom bazenu za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvedbenog programa zimske službe za sezonu 2016/2017
 • Razmatranje Izvješća o raspolaganju  poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Virovitice za period od svibnja do studenog 2016. godin
Skip to content