5. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Poziv

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2022 i projekcija za 2023. i 2024.godinu
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu
5. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
7. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2022. godinu
11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2022. godinu
12. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2022. godinu
13. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2022. godinu
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2022. godini
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
16. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade u gradu Virovitici
17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovore o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade
18. Donošenje Odluke o ustrojavanju Urbanog područja Virovitice
19. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Virovitice
20. Donošenje Odluke o izradi IV izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok
21. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice
22. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
23. Donošenje Odluke o prihvaćanju viška sredstava Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica i Dječjeg vrtića Cvrčak
24. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice
25. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Orahovica za 2022. godinu
26. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2020. godinu
27. Pitanja i prijedlozi

ODBORI 

Skip to content