„5 do 12 za Dvorac“: Započela arheološka istraživanja srednjovjekovne nizinske utvrde

U sklopu rekonstrukcije Gradskog parka Virovitica započeli su arheološki istražni radovi. Radi se o istraživanju srednjovjekovne nizinske utvrde na prostoru parka, dijelu kompleksa srednjovjekovnog arheološkog nalazišta unutar gradskog područja Virovitice. Jedna od najvećih srednjovjekovnih utvrda na nekadašnjem prostoru Slavonije, od 1552. do 1684. bila je pod turskom vlašću, a na tom mjestu danas se nalaze Gradski park i Dvorac koji su podignuti početkom 19. stoljeća. Arheološka istraživanja utvrde provodio je virovitički Gradski muzej u razdoblju do 1991. do 1996. godine te su pritom otkriveni brojni srednjovjekovni i novovjekovni pokretni nalazi koji se čuvaju u Muzeju, a objavljeni su i u stručnoj literaturi.

Za arheološka istraživanja u sklopu projekta „5 do 12 za Dvorac“ ishođene su sve potrebne dozvole, uključujući i Rješenje Konzervatorskog odjela u Požegi.
Trenutno su tijeku radovi na zapadnom ulazu, slijedi sjeveroistočna kula te na kraju jugoistočna kula s bedemom koja do sada nije istraživana. Istraživanja provodi Gradski muzej Koprivnica, a vrijednost radova je 323.200,00 kuna.

dvorac 2 rgb 011 Fotor
Po završetku radova dobit će se veća cjelokupna slika srednjovjekovne utvrde koja je ovdje funkcionirala prije Dvorca Pejačević, a ona su važna i zbog kasnije završne prezentacije cijelog parka i dvorca, ali i kompleksa koji je prethodio dvorcu.

– Do sada prikupljeni podaci dali su uvid u postojanje mosta i njegovih okvirnih dimenzija budući da to nisu bili veliki arheološki zahvati. Sada ćemo dobiti sliku i o tome kakva je zapuna jarka i kakav je materijal koji se nalazi tamo, a govorimo o životinjskim kostima, keramici i to je uglavnom materijal iz 15. i 16. te 17 i 18. stoljeća – rekao je Ivan Valent, voditelj navedenog arheološkog istraživanja.
Istraživanja traju 40 radnih dana, a u slučaju povoljnih vremenskih uvjeta završetak se predviđa do kraja listopada.
Po završetku istraživanja slijedi izrada elaborata, projektna dokumentacija konzervacije i prezentacije te na kraju radovi na konzervaciji i prezentaciji.

Skip to content