4.sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2018.g. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu
 5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2018. godini
 7. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 8. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu
 9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
 11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2018. godinu
 12. Razmatranje Informacije o gospodarstvu Grada Virovitice za 2016. godinu
 13. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje radova na montaži i demontaži dekorativne rasvjete na području Grada Virovitice
 14. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Virovitice
 15. Donošenje Odluke o izboru osobe za održavanje javne rasvjete na području Grada Virovitice
 16. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Grada Virovitice za sjetvenu 2017/2018. godinu
 17. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2018. godini
 18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica
 19. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2018. g.
 20. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content