38. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

POZIV

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2020. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2020. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2020. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2020. godinu
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2020. godinu
9. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2020. godinu
10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2020. godinu
11. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2020. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Virovitice za 2020. godinu
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa rada s godišnjim financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Virovitice za 2020. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2020. godinu
15. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Grada Virovitice u 2020. godini
16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)
17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje površine javne namjene te o korištenju sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa zbog nastupa posebnih okolnosti
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Virovitice
19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku 2021./2022.
20. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Virovitice
21. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice
22. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 477/2 k.o. Virovitica – Centar
23. Razmatranje Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2021. g.
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
25. Pitanja i prijedlozi

Skip to content