37. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

POZIV

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Statuta Grada Virovitice
4. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
5. Donošenje Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Grada Virovitice
6. Donošenje Odluke o izgradnji Spomen–doma sa spomen-obilježjem hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici
7. Donošenje Odluke o provedbi projekta „Uređenje spomen–sobe hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Gradskom muzeju Virovitica“
8. Donošenje Odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Zapad II“
8.1. Grafički prilozi
8.2. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad II-uređeni tekst
9. Donošenje Odluke o davanju jamstva i suglasnosti za zaduživanje Flore VTC d.o.o.
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu
12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći povodom rođenja djeteta
13. Donošenje Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2021.-2023.godinu
14. Donošenje Pravilnika o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u poduzetničkim zonama Grada Virovitice za 2021.-2023.godinu
15. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2020. g.
16. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2020. godinu
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2020. godini
18. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Gradskog odlagališta u Virovitici za 2020. godinu
19. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2020. godinu
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu
21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
22. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
23. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
24. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2020. g.
25. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama Grada Virovitice u 2020. g.
26. Razmatranje Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Virovitice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
27. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Virovitice za 2020. godinu
28. Razmatranje provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2021. godinu
29. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2020. godinu
30. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2021. g
31. Pitanja i prijedlozi

Skip to content