32. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

1.1 Poziv za 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice

2.a Zapisnik sa 30. sj. Gradskog vijeća Grada Virovitice od 20. 05. 2020

2.b Zapisnik sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice od 25.05.2020

3. Godišnje izvješće o radu REA Sjever za 2019. g.

4. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2019. g.

5. Godišnje Izvješće o radu Flora VTC d.o.o. za 2019. g.

6. Godišnje izvješće o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2019. g.

7. Godišnje izvješće o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2019. g.

8. Izvješće o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2019. g.

9. Godišnje izvješće o radu Razvojne agencije VTA za 2019. godinu

10. Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2019. g.

11. Godišnje izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2019.g.

12. Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2019. g.

13. Izvješće o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2019. g.

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice

15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica

16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmj. i dop. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Cvrčak

17. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Virovitice za projekt – Izgradnja pješačke staze u Koriji

18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu čk.br. 2614-6 jarak-potok Batalija sa 12 čhv upisanom u zk.ul.br.12794

19. Odluka o prihvaćanju darovanja poslovnog prostora na II. katu poslovne zgrade na Trgu kralja Tomislava 6 u Virovitici

20. Odluka o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

21.a Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice

21.b Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice

22. Rješenje o imenovanju ravnatelja Kazališta Virovitica

23. Dopuna – Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2020.g.

ODBORI

1.2 Poziv za 35 sj. Odbora za statutarno-pravna pitanja

1.3 Poziv za 20. sj. Odbora za društvene djelatnosti

1.4 Poziv za 23.sj. Odbora za komunalni sustav i prostorno planiranje

Skip to content