30. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne školske športske dvorane
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija rekreacijske zone na Virovitičkim jezerima“
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića – Sveti Đurađ“
 6. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2016. godinu
 7. Razmatanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2016. godinu
 8. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2016. godinu
 9. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2016. godinu
 10. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2016. godinu
 11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2016. godinu
 12. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plin VTC d.o.o. za 2016. godinu
 13. Razmatranje Izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2016. godinu
 14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 15. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
 16. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 17. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2016. g.
 18. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2016. godinu
 19. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2016. godinu
 20. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2016. godinu
 21. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2016. godinu
 22. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 23. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2016. godinu
 24. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 25. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Virovitice za 2016. godinu
 26. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku likvidacije Poslovnog centra Virovitica d.o.o.  u likvidaciji
 27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 28. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2017. g.
 29. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljištu čk.br. 154/5 Trg kralja Petra Svačića sa 942 m2 upisanog u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 30. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Virovitice
 31. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu
 32. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2017.g
 33. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2017. godini
 34. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 35. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor
 36. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 37. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 38. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.
 39. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content