30. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa:
  a) 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  b) 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  c) 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
 4. Donošenje Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2020.godinu i projekcija za 2021.g. i 2022. godinu
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. g.
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 10. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2020. godini
 11. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice u 2020. godini
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu
 13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g.
 14. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Virovitice
 15. Donošenje Odluke o grobljima
 16. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice
 17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica
 18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
 19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2020/2021.
 21. Utvrđivanje Prijedloga Mreže osnovnih škola na području Grada Virovitice
 22. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2019. godinu
 23. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2019. godinu
 24. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2019. godinu
 25. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2019. godinu
 26. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2019. godinu
 27. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2019. godinu
 28. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2019. godinu
 29. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2019. godinu
 30. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu
 31. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2019. g.
 32. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2019. godinu
 33. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim izvješćem za 2019. godinu
 34. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2019. godinu
 35. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice
 36. Pitanja i prijedlozi
Skip to content