Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

vijece 1Pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorke Weiss u četvrtak, 27. lipnja 2013. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Sjednica je održana u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a između ostalog na njoj je:

–          donesen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2012.g.,

–          donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu,

–          donesena Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,

–          donesena Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2013. godini,

–          donesena Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,

–          donesena Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.godinu,

–          donesena Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2013.g.,

–          donesena Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine,

–          donesena Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 3233/3 put Batalija sa 787 m2 upisanom u zk.ul. 12772 k.o. Virovitica,

–          donesena Odluke prodaji stana u stambeno-poslovnoj građevini u Virovitici u Ulici Stjepana Radića 21,

–          donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2013./2014.,

–          donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica,

–          razmotren Izvještaj o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2012. godinu,

–          razmotreno Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2012. godine,

–          razmotreno Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2012.g.,

–          razmotreno Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2012. godinu,

–          razmotreno Izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2012. godinu,

–          razmotreno Izvješće o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2012. godinu,

–          razmotreno Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2012. godini,

–          razmotreno Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine,

–          razmotreno Izvješće o djelovanju Športske zajednice za 2012.g.,

–          razmotrena Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2012. g.,

–          donesena Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Virovitice,

–          donesena Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice,

–          donesena Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice,

–          doneseno Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice,

–          doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica,

–          doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja,

–          doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja.

Skip to content