Održana 19. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina, a u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Ivana Sića i pročelnika Grada Virovitice u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave održana je 19. sjednica Kolegija gradonačelnika.

Na sjednici su između ostalog razmotrene slijedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu,
 2. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Virovitice za 2013. godinu,
 3. Razmatranje Izvješća o provođenju higijeničarske službe na području grada Virovitice i upravljanja skloništem za životinje za 2013. godinu,
 4. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2013. godine,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i   nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2014. godini,
 7. Razmatranje prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2013. godini,
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.  godinu,
 11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
 12. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2013. godinu,
 13. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2013. godini,
 14. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u 2013. godini,
 15. Razmatranje Odluke o provedenom nadmetanju za zakup javne površine za postavu kioska u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića bb,
 1. Razmatranje Odluke o visini mjesečne naknade troškova članovima Vijeća srpske nacionalne manjine,
 2. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora smještenog u dijelu Mjesnog doma u Podgorju,
 3. Razmatranje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
 4. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama mjesnih odbora,
 5. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama Gradske uprave,
 6. Razmatranje Odluke o financiranju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“,
 7. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content