29. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine
 4. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2016. godinu
 5. Razmatranje Izvješća o radu Skloništa za životinje Virovitica za 2016. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2016. godinu
 7. Razmatranje Izvještaja o radu Flore VTC d.o.o. na Gradskom odlagalištu za 2016. godinu
 8. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2016. godinu
 9. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o.
 10. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova održavanja prometne signalizacije na području Grada Virovitice
 11. Donošenje Odluke o postupku naplate – trgovačko društvo Domus d.o.o.
 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Grada Virovitice
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju granice udaljenosti od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada
 15. Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2016. godini
 22. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2016. godini
 23. Razmatranje Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2017. godinu
 24. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada    Virovitice u 2016. godini
 25. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 26. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2016.g.
 27. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2016. godini
 28. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2017. godini
 29. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content