26. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa:
  1. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2019.godinu i projekcija za 2020.g. i 2021. g.
 1. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 2. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2019. godini
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke kratkoročnom zaduživanju Grada Virovitice
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2019. godini
 5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2020. godinu
 6. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2020. godinu
 7. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Orahovica za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluk o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 10. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Virovitice za razdoblje 2017.-2022. godine
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkim zonama Grada Virovitice
 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost na Statutarnu Odluku o izmjenama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 13. Donošenje Odluke o ustupanju opreme i namještaja Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 14. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2019. godini
 15. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice  sa financijskim učincima za razdoblje 2020.-2022
 16. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2018. godinu ­
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica (materijali će se dostaviti naknadno)
 18. Pitanja i prijedlozi

 

Skip to content