25. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić 

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2023. g.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
5. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice
5.1 Konačni prijedlog Plana
6. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Virovitice
7. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Virovitice
8. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Južni blok
9. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad I
10. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad II
11. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja JUG 1
12. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja JUG 2
13. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Antunovac
14. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Bilogora
15. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Jezera
16. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Grada Virovitice za razdoblje 01.01. 2018.-31.12. 2021. godine
17. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
19. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
20. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Virovitice
21. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2023. g.
22. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2024. g.
23. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2023. g.
24. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o upravljanju gradskim odlagalištem u Virovitici za 2023. godinu
25. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Reciklažnog dvorišta u Virovitici
26. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprječavanja nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2023. godinu
27. Donošenje Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2023. g.
28. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2024. g.
29. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. g. za Grad Viroviticu
30. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2023. g.
31. Donošenje Rješenja o izboru članova Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
32. Informacije do kojeg iznosa gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2024. godini
33. Izvješće o provedenim aktivnostima Programa zaštite divljači u 2023. godini
34. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content