24. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja
 4. Donošenje Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2019.godinu i projekcija za 2020.g. i 2021.g
 5.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
 6.  Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice (materijali će se dostaviti naknadno)
 7.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica za zaduživanje (materijali će se dostaviti naknadno)
 8.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za zaduživanje (materijali će se dostaviti naknadno)
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 10. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019.g.
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 13. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 14. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 15. Donošenje Izmjena Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2019. godinu
 16. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2020 i projekcija za 2021. i 2022.godinu
 17. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. godinu
 18. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
 19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2020. godini
 20. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
 21. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 22. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 23. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
 24. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za godinu
 25. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2020. godini
 26. Donošenje Odluke o izgradnji i opremanju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
 27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Virovitice
 28. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 29. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
 30. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 31. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini za grad Viroviticu
 32. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Virovitice
 33. Razmatranje Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2020. godinu
 34. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih grada Virovitice za 2020. godinu
 35. Pitanja i prijedlozi
Skip to content