23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa:
  a) 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  b) 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
  c) 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Zapisnika Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna za razdoblje od 2010. do 2019. godine u Gradu Virovitici 
 4. Razmatranje Zapisnika Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru u Košarkaškom klubu Virovitica
 5. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2019.g.
 6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. g.
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice
 8. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2018. godinu
 9. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokane samouprave na području Virovitičko-podravske županije
 10. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“
 12. Donošenje Odluke o prekopima površina javne namjene
 13. Donošenje Odluke o darovanju građevinskog zemljišta Virovitičko-podravskoj županiji
 14. Donošenje Odluke o uvjetima i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Virovitica
 15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i naplati parkiranja
 16. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
 17. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2019/2020.g.
 18. Pitanja i prijedlozi
Skip to content