2.sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu REA Sjever za 2016. godinu
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2016. godinu
 5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plin VTC d.o.o. za 2016. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2016. godinu
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 8. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2016. godinu
 9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
 10. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2016. godini
 11. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2016. godinu
 12. Razmatanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2016. godinu
 13. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2016. godinu
 14. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2016. godinu
 15. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2016. godinu
 16. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2016. g.
 17. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2016. godinu
 18. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2016. godinu
 19. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2016. godinu
 20. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2016. godinu
 21. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 22. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2016. godinu
 23. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu
 24. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Virovitice za 2016. godinu
 25. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 26. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu
 27. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 28. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
 29. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 30. Donošenje Izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 31. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 32. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice
 33. Donošenje Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
 34. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice
 35. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o  koeficijentima za obračun plaća službenika i  namještenika Grada Virovitice
 36. Donošenje Odluke o porezima Grada Virovitice
 37. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jezera
 38. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 39. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2017. g.
 40. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljištu čk.br. 154/5 Trg kralja Petra Svačića sa 942 m2 upisanog u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 41. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Virovitice
 42. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
  a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
  b) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
 43. Donošenje Odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
 44. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 45. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor
 46. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 47. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 48. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku likvidacije Poslovnog centra Virovitica d.o.o. u likvidaciji
 49. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content