19. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2018. g.
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2018. godinu
 5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2018. godinu
 6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2018. godinu
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2018. godinu
 8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2018. godinu
 9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2018. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2018. godinu
 11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2018. godinu
 12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2018. godinu
 13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu
 14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2018. godinu
 15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu
 16. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim izvješćem za 2018. godinu
 18. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2018. godinu
 19. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice za 2018. godinu
 20. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018. godini
 21. Donošenje Odluke o provedbi projekta na području grada Virovitice „Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad“
 22. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad 2
  22.2. Mišljenje – Strateška procjena utjecaja na okoliš 
 23. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za grad Viroviticu
 24. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Virovitica
 25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2019./2020.
 26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
 27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Virovitice
 28. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
 29. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu k.č.br. 2614/4 sa 3 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
 30. Pitanja i prijedlozi
Skip to content