18. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Odluke o prodaji poslovnih udjela Grada Virovitice u trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o.
 4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 8. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 830/2 k.o. Virovitica – Centar
 9. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 831/2 k.o. Virovitica – Centar
 10. Donošenje Odluke o donošenju Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2019. godinu
 11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2018. godini
 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
 14. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2018. g.
 15. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2018. godini
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
 18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. g.
 21. Pitanja i prijedlozi
Skip to content