17. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Godišnjeg izvješće o radu za 2022. godinu OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu OŠ Vladimir Nazor Virovitica za 2022. g. 
 5. Razmatranje Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2022. g.
 6. Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2022.g.
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2022. g.
 8. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2022. g.
 9. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2022. g.
 10. Razmatranje Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2022. g.
 11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2022. g. 
 12. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2022. g.
 13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2022. g.
 14. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa rada Turističke zajednice Grada Virovitice za 2022. g. s financijskim izvješćem 
 15. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2022. g.
 16. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje Grada Mostara (Država Bosna i Hercegovina) i Grada Virovitice (Republika Hrvatska) 
 17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljište u poduzetničkim zonama
 18. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Zapad II u Virovitičko-podravskoj županiji
 19. Donošenje Odluke o uključenju Grada Virovitice u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – POS
 20. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje – POS
 21. Donošenje Odluke o uvjetima i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Virovitice
 22. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na iznos participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2023.-2024.
 23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice – 25 godina
 24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Virovitice  – 5. godina
 25. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2023. g.
 26. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.g. za Grad Viroviticu 
 27. Pitanja i prijedlozi

ODBORI

Skip to content