Izrada dokumentacije obnove Gradskog parka

Virovitica, 22. listopada 2012.
Poziv za nadmetanje za izradu dokumentacije obnove Gradskog parka, objavljen je 22. rujna 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda kao i javno otvaranje ponuda je 9. studenoga 2012. godine u 12:00 sati.
Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

Dokumentacija za nadmetanje

Pojašnjenje dokumentacije

Dokumentacija za nadmetanje – izmjene

Pojašnjenje dokumentacije 2

Postupak završen

Odluka o odabiru

Skip to content