16. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća

1.1. Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice
1.2. Poziv za 12. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti
1.3. Poziv za 11. sjednicu Odbora financije i proračun
1.4. Poziv za 15. sjednicu Odbora za statut
1.5. Poziv za 14. sjednicu Odbora za komunalni sustav i prostorno planiranje
1.6. Dostava prijedloga
1.7. Evidencijski listić
2. Zapisnik sa 15. sj. Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Odluka o razvrgnuću suvlasništva na nekretnini koja se sastoji iz kčbr.1817-1 Virovitica
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
5. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Virovitice
6. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju – dimnjačarski poslovi na istočnom području
7. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Grada Virovitice
8. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2022.g.
9. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.
10. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. g.
11. Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.
12. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2022. g.
13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2022.g.
14. Izvješće o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2022. g.
15. Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2022.g.
16. Godišnji izvještaj o upravljanju gradskim odlagalištem u Virovitici za 2022. g.
17. Godišnji izvještaj o radu reciklažnog dvorišta u Virovitici
18. Izvješće o lokacijama i količ. otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera nepropisnog odbacivanj
19. Izvješće o provedenim aktivnostima Programa zaštite divljači u 2022. g.
20.  Izvješće o stanju proved. Provedbenog plana unapređ. zaštite od požara za podr. Grada Virovitice za 2022.g.
21. Provedb. plan unapr. zaštite od požara za područje grada Virovitice za 2023. g.
22. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi iz Proračuna Grada Virovitice za 2022.g.
23. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice 24. Informacija do kojeg iznosa gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina

Skip to content