15. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Evidencijski listić

Dnevni red

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
4. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2014. godini
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2014. godinu
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica za 2014. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2014. godinu
8. Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2014. godinu
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2014. godinu
10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu
11. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2014. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2014. godinu
13. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2014. godinu
15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
16. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu REA Sjever za 2014. godinu
17. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2014. godinu
18. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2014.g.
19. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i voditelja turističkog ureda za 2014. godinu
20. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2014. godinu
21. Donošenje dopuna Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
22. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Virovitice
23. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Antunovac
24. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad II
25. Donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području grada Virovitice
26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade jedinicama lokalne samouprave i nositelju stvarnih prava na građevini namijenjenoj zbrinjavanju otpada
28. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
29. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice
30. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015. godinu
31. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2015. godinu
32. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2015. godini
33. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015/2016.
34. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
35. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
36. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
37. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
38. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content