15. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić 

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. g. i projekcija za 2023. i2024. g.
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2022. g.
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
7. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
8. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
9. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
10. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2022. godinu
11. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2022. godinu
12. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Virovitice za 2022. godinu
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
13.2. Izvješće o provedenom savjetovanju nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
14.2. Izvješće o provedenom savjetovanju nacrta Odluke o izmj. i dop. Odluke o komunalnoj naknadi
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
15.2. Izvješće o provedenom savjetovanju nacrta Odluke o izmj. i dop. Odluke o grobljima
16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava
16.2. Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima postavljanja montažnih objekata
17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o prekopima površina javne namjene
17.2. Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o prekopima
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
18.2. Izvješće o provedenom savjetovanju nacrta Odluke o izmj. i dop. Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca
19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
19.2. Izvješće o provedenom savjetovanju nacrta Odluke o izmj. i dop. Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi
20. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
22. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2022.g.
23. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025.g.
24. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Orahovica za 2023. godinu
25. Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije
26. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
27. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o uvjetima i načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Križnica“ i „Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
28. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content