15. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

u srijedu, 22. travnja 2015. godine s početkom u 16:30 sati, u gradskog vijećnici održat će se 15. sjednica Gradskog vijeća grada Virovitice. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
4. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2014. godini
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2014. godinu
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica za 2014. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2014. godinu
8. Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2014. godinu
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2014. godinu
10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu
11. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2014. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2014. godinu
13. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2014. godinu
15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
16. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu REA Sjever za 2014. godinu
17. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2014. godinu
18. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2014.g.
19. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i voditelja turističkog ureda za 2014. godinu
20. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2014. godinu
21. Donošenje dopuna Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
22. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Virovitice
23. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Antunovac
24. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad II
25. Donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području grada Virovitice
26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade jedinicama lokalne samouprave i nositelju stvarnih prava na građevini namijenjenoj zbrinjavanju otpada
28. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
29. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice
30. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015. godinu
31. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2015. godinu
32. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2015. godini
33. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015/2016.
34. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
35. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
36. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
37. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
38. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content