13. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa:
a) 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj-lipanj 2022.
4. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2021. g.
5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o porezima Grada Virovitice
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Virovitice
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu
9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Virovitice
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim
školama kojih je osnivač Grad Virovitica
11. Donošenje Odluke o povjeravanju samostojećeg okolišno neutralnog kompostera s biofilterom na upravljanje i korištenje tvrtki FLORA VTC d.o.o.
11.1. Tehničke specifikacije 
12. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br.
7915/1 Cesta do Razbojišta, površine 9878m2, upisano u zk.ul.br. 12772, k.o. Virovitica
13. Pitanja i prijedlozi.

ODBORI

Mišljenja odbora 

Skip to content