Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana  je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon održanog aktualnog sata sjednica je nastavljena po sljedećem Dnevnom redu;

 • Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012.g.
 • Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Virovitice za 2011.g.
 • Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o poslovanju Flora VTC d.o.o. Virovitica za 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o poslovanju Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2011.g.
 • Razmatanje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. za 2011.godinu
 • Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica u 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o radu  Kazališta Virovitica u 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice grada Virovitice za 2011.g.
 • Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice grada Virovitice za 2011. g.
 • Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2011. g.
 • Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2011. g.
 • Razmatranje Informacije o provođenju Programa socijalne skrbi u 2011. g.
 • Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice u 2011.g.
 • Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama
 • Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Donošenje Odluke o uključivanju u projekt „LEADER“ – osnivanje udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Virovitice
 • Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
  a)      proglašenju počasnog građanina Grada Virovitice
  b)      dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Virovitice” za životno djelo
  c)      dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice,
  d)     dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice.
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice
 • Donošenje Strategije o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Virovitice za razdoblje od 2012. do 2015.g.
 • Pitanja i prijedlozi.
Skip to content