12.sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Evidencijski listić

Dnevni red

 1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
5. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2014. godini
6. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2014. godinu
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
8. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
9. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu
10. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2014. godinu
11. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2015.g.
13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2015. godini
15. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2015. godinu
16. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
17. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
18. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
19. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015. godinu
20. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za zaduživanje
21. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o.
22. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice (Preuzimanje: konačni prijedlog plana )
23. Donošenje Odluke o razvijanju distribucijske mreže za toplinske sustave na području Grada Virovitice
24. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
25. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
26. Donošenje Odluke o organizaciji i naplati parkiranja
27. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2015. godini
28. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2015. godinu
29. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta čk.br. 731/1 Ulica Tomaša Masaryka škola k.br.3 na 700m2, dvorište sa 3623 m2 ukupne površine 4323m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
30. Donošenje Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice
31. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Virovitice u 2015. godini
32. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
33. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice u 2013. godini
34. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2013.godinu
35. Razmatranje Informacije o stanju ovisnosti za 2013. godinu
36. Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije alergogene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – Grad Virovitica i okolica u 2014. godini
37. Utvrđivanje prijedloga za razrješenje i imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice
38. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content