12. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

1. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištima čk. br. 3850/5 cesta Korija površine 39m2; čk.br. 3850/8 cesta Korija, površine 1374m2; čk.br. 4156/4 cesta Brekinja, površine 21m2; čk.br. 4156/5 put Brekinja, površine 16m2; čk.br. 4156/9 cesta Brekinja, površine 185m2; čk.br. 8110/2 put Brekinja, površine 39m2; čk.br. 8110/3 put Brekinja, površine 196 m2; čk.br. 8120/3 put Brekinja, površine 226m2; čk.br. 8120/4 put Brekinja, površine 32m2 ; čk.br. 8172/2 put Brekinja, površine 43m2 ; čk.br. 8173/1 put u Brekinjama, površine 234 m2 ; čk.br. 8173/2 put Brekinja, površine 376m2 ; čk.br. 8173/3 put Brekinja, površine 1m2, sve upisano u zk.ul.br. POPIS I, k.o. Virovitica

2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištima čk. br. 3929/3 put Brekinja, površine 334 m2; čk.br. 3929/4 put Brekinja, površine 56 m2; čk.br. 4007/3, put Brekinja, površine 26 m2; čk.br. 4007/4 put Brekinja, površine 275 m2; čk.br. 4007/5 put Brekinja, površine 31 m2; čk.br. 4031/2 put Brekinja, površine 47 m2; čk.br. 4031/3 put Brekinja, površine 158 m2 ; čk.br. 4083/3 put Brekinja, površine 68 m2; čk.br. 4083/4 put Brekinja, površine 380 m2 ; čk.br. 4083/5 put Brekinja, površine 66 m2 ;čk.br. 4156/6 put Brekinja, površine 39 m2 ; čk.br. 4156/7 put Brekinja, površine 792 m2; čk.br. 4156/8 put Brekinja, površine 45 m2 ; čk.br. 8107/3 put Brekinja, površine 172 m2, sve upisano u zk.ul.br. 12772, k.o. Virovitica i čk.br. 3937/3 livada Brekinja, površine 374 m2 upisano u zk.ul.br. 12794, k.o. Virovitica

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice.

ODBORI

Skip to content