11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

  1. Aktualni sat

2. Usvajanje Zapisnika sa 10.  sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice

3. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2017. godinu

4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu

5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu

6.1. Amandman na točku 6. Izmjena Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu – dopis
6.2. Amandman na točku 6. Izmjena Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu – zaključak 

7. Donošenje Odluke o financiranju investicija iz sredstava kredita/zajma

8. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice

9. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

10. Donošenje Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu

11. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok

12. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica

13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava

15. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo
b) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
c) Odluke o dodjeli Zahvalnice Grada Virovitice

16. Pitanja i prijedlozi.

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ODBORA

Zaključak sa 6. sjednice Odbora za financije i proračun
Zaključak sa 9. sjednice Odbora za komunalni sustav
Zaključak sa 12. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja

 

Skip to content