11. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić 

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa:
a) 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2021. g.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu FLORE VTC d.o.o. za 2021.g.
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2021. g.
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2021. g.
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2021.g.
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencija VTA Virovitica za 2021. g.
9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2021. g.
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice Grada Virovitice za 2021. g.
11. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2021. g.
12. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu
13. Donošenje Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja
14. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g
15. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.g.
16. Donošenje Izvješća o izvršenju utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2021. g.
17. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. g. i projekcija za 2023. i 2024. g.
18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2022.g.
19. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Virovitice
20. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. g.
21. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g.
22. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2022. g.
23. Donošenje Odluke o prodaji građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
24. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2022. g.
25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2022/2023.
26. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo
b) Odluke o dodjeli Zlatnih plaketa Grada Virovitice
c) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
27. Pitanja i prijedlozi

OBORI

Skip to content