˝Urbani most˝- graffiti na mostu ispred Dvorca!

Ovogodišnjom prezentacijom i radionicom graffita nastavlja se projekt predstavljanja mladih kreativaca – nosioca raznolike urbane kulture grada Virovitice. Radionica je održana u subotu, 27. lipnja od 11h do 15 sati na mostu ispred dvorca Pejačević.1 1246360340Ovogodišnjom prezentacijom i radionicom graffita nastavlja se projekt predstavljanja mladih kreativaca – nosioca raznolike urbane kulture grada Virovitice. Radionica je održana u subotu, 27. lipnja od 11h do 15 sati na mostu ispred dvorca Pejačević. Realizirana je u sklopu programa ˝Festivala urbane kulture 5˝ (FUK 5). Virovitički writeri Darko Pacaloš (Toxic), Ivan Kovačević (Bear), Ante Luka Presečan (Cake) i Danijel Piplica (Merk 7) prenjeli su majstorskim potezima aerosolne boje na platna ostvarivši četiri zanimljiva i različita rada. Materijale za radove dobavio je Gradski muzej Virovitica, a dečke okupio Matija Turkalj koji je i fotografski dokumentirao proces nastanka radova. Ambijent neobičnog spoja tradicije – lokacija na mostu Dvorca i suvremenosti – obilježja i predstavnici urbane supkulture, privukao je skupinu promatrača većinom mlađe generacije ali i pokojeg starijeg pojedinca. Umjetnost graffita je od prvih tragova 70-ih godina do danas, postala legitimnim načinom urbanog izražavanja. Ono što se nekoć smatralo prljanjem gradskih pročelja, danas se razvilo u urbani oblik umjetnosti koja ima svoje poklonike diljem svijeta. Manifestira se kao način društvene kritike i umjetničkog egzibicionizma. Virovitički writeri su nam i ove godine kroz ¨Urbani most˝ predočili kako ova vrsta umjetnosti izgleda na platnu. Njihova djela su trenutno izložena u hodniku Muzeja! Dođite i uvjerite se da graffiti obogaćuju vizualni identitet kako svakog, pa tako i našega grada.

Skip to content