Značajni dokumenti grada Virovitice

Strategije

Gradonačelnik

  • Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2018. g.  („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/19.)

Održivo gospodarenje otpadom

Akti u svezi fiskalne odgovornosti

Financijski izvještaji

Komulano gospodarstvo

Financije i gospodarstvo

Društvene djelatnosti

Raspolaganje nekretninama

Zakoni – djelokrug rada

Lokalna samouprava

Ostali zakoni

Ostalo

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica