Zaklada grada Virovitice

Zaklada Grada Virovitice

Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitice

 

Zaklada Grada Virovitice je osnovana 2011. godine od strane Grada Virovitice, na inicijativu gradonačelnika Ivice Kirina, a po uzoru na Zakladu policijske solidarnosti koja je jedna od najuspješnijih koje djeluju na području Republike Hrvatske

 

SVRHA ZAKLADE:

– dodjela pomoći za potrebe liječenja i pomoć osobama koje zbog narušenog zdravstvenog

stanja ne mogu same snositi troškove liječenja ili ih isto dovodi u tešku materijalnu situaciju,

– dodjela financijske pomoći za izgradnju objekata smještaja socijalne namjene i to stanova

za socijalno ugrožene obitelji i osobe, domova za smještaj starih i nemoćnih i napuštenih

osoba,

– pomaganja osobama s invaliditetom zbog po­većanih potreba liječenja i svakodnevnih

potreba ako pomoć ne mogu osigurati sami preko svojih skrbnika i institucija,

– dodjela potpore za obnovu i popravak oštećenih objekata uzrokovanih elementarnim

nepogodama, požarom i drugim iznenadnim nepogodama i nesrećama, nabava pokretne

imovine, prema stupnju oštećenja i financijskim mogućnostima,

– dodjela pomoći učenicima i studentima s područja Grada Virovitice koji se školuju na

srednjim školama i visokim učilištima.

 

PODUPIRATELJI ZAKLADE:

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravno vijeće Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim statutom i drugim aktima Zaklade. O članovima podupirateljima vodi se registar.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 30. rujna tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

– pravne osobe najmanje 1.000,00 kn

– fizičke osobe najmanje 100,00 kn

– neprofitna udruženja građana iznos od najmanje 100,00 kn

Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

 

KONTAKT:

Zaklada Grada Virovitice

Trg kralja Zvonimira 1

33000 Virovitica

 

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica