Ured gradonačelnika

Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica


Đurđa Aragović, dipl.polit.
pročelnica
Tel: 033 722 367
d.aragovic@virovitica.hr


Odsjek za javnu nabavu i opće poslove

Maja Vrbančić, upravni pravnik
viši referent za javnu nabavu
033 721 980
maja.vrbancic@virovitica.hr


Robert Cenger, upravni pravnik
viši referent za protokol i odnose s javnošću
Službenik za informiranje
033 801 859
protokol@virovitica.hr


Ksenija Malčec
administrativni tajnik
Tel: 033 725 980
Fax: 033 722 522
grad@virovitica.hr


Dario Vranek
referent za javnu nabavu i opće poslove
službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel: 033 638 873
dario.vranek@virovitica.hr


Odsjek za unutarnju reviziju

Renata Vida, dipl.iur.
voditeljica odsjeka za unutarnju reviziju
033 721 233
unutarnja_revizija@virovitica.hr