Prostorni planovi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VIROVITICE

Odluka o donošenju PPUG, pročišćeni tekst
1.Korištenje i namjena površina-01
2.1.1.Telekomunikacijska mreža-211
2.1.2.Elektroenergetska mreza-212
2.2.Plinovodna mreza-22
2.3.1.Vodovodna mreža-23.1
2.3.2.Režim uređenja voda-23.2
2.4.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda-24
3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-31
4.1.Čemernica-4.1.
4.2.Golo Brdo-4.2.
4.3.a Jasenaš-4.3.a
4.4.Korija-4.4.
4.5.Podgorje-4.5.
4.6.Rezovac-4.6.
4.7.Rezovačke Krčevine-4.7.
4.8.a Sveti Đurađ-4.8.a
4.8.b Sveti Đurađ-Ribnjaci-4.8.b

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU Virovitice

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN VIROVITICE

GUP Virovitica, Odluka o donošenju izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA JUG 1 – IZMJENE I DOPUNE

UPU Jug 1 – izmjene i dopune, tekstualni dio
Oznaka Izmjena UPU JUG 1
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Plan prometa
2.2. Plan vodoopskrbe
2.3. Plan odvodnje 
2.4. Plan plinske mreže
2.5. Plan elektroenergetske mreže
2.6. Plan telekomunikacijske mreže
3. Uvjeti, korištenje, uređenje i zaštite površina
4. Način i uvjeti gradnje
Odredbe za provođenje_označene izmjene UPU Jug 1 ID

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA JUG 2

UPU JUG_II, tekstualni dio
Usvojeni UPU JUG 2-1, namjena
2-2-1, promet TK
2-2-2, elektroenergetika
2-2-3, energetski sustav
2-2 4, vodoopskrba
2-2-5, odvodnja
2-3, uvjeti korištenja
2-4-1, način gradnje
2-4-2, uvjeti gradnje
Usvojeni UPU JUG 2-4-3, parcelacija

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZAPAD 2 – IZMJENE I DOPUNE

UPU Zapad 2 – izmjene i dopune, tekstualni dio
1. I-D – namjena
2. A_I-D – promet
2. A-1_I-D – promet persp.
2. B_I-D – telekomunikacije
2. C_I-D UPU – plinoopskrba
2. D_I-D – elektroenergetika
2. E_I-D – vodovod-odvodnja
3. I-D – uvjeti korištenja
4. I-D – način i uvjeti gradnje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BILOGORA

UPU Bilogora, tekstualni dio
Usvojeni UPU Bilogora 2016-1., namjena
2016-2.1., promet
2016-2.2., energetski sustavi – elektra
2016-2.3., energetski sustavi – plin
2016-2.4., vodnogosp.- voda
2016-3., uvjeti korištenja
2016-4.1., način gradnje
2016-4.2., uvjeti gradnje
2016-4.2., uvjeti gradnje
2016-4.3., uvjeti gradnje građevn. ces.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ANTUNOVAC

UPU Antunovac, tekstualni dio
Usvojeni UPU Antunovac 2016-1., namjena
Usvojeni UPU Antunovac 2016-2.1., promet
Usvojeni UPU Antunovac 2016-2.2., energetski – struja
Usvojeni UPU Antunovac 2016-2.3., energetski – plin
Usvojeni UPU Antunovac 2016-2.4., vodnogos. – voda
Usvojeni UPU Antunovac 2016-2.5. vodnogos. – odvodnja
Usvojeni UPU Antunovac 2016-3., uvjeti korištenja
Usvojeni UPU Antunovac 2016-4.1., način gradnje
Usvojeni UPU Antunovac 2016-4.2., uvjeti gradnje
Usvojeni UPU Antunovac 2016-4.3., građ. čestice

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VIROVITIČKA JEZERA

UPU Virovitička jezera, tekstualni dio 
UPU Jezera – 1 – namjena, konačan prijedlog
UPU_Jezera – 2 – infrastruktura, nova cesta konačan prijedlog
UPU Jezera – 3 – uvjeti – novi inundacijski, konačan prijedlog
UPU Jezera – 4 – uvjeti gradnje, konačan prijedlog

 

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica