Otvorena savjetovanja

19. listopada 2018. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice

Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2019. g

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju


19. listopada 2018. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu

Plan razvojnih programa – NACRT 2019.

Nacrt Plana proračuna 2019.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju


19. listopada 2018. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Programa gradnje za 2019. godinu

Program gradnje 2019

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica