Odbori

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Mario Lukačević, predsjednik
2. Ivan Ćavarušić, potpredsjednik
3. Dalilbor Per, član
4. Vesna Daloš, član
5. Tomislav Bokunić, član

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1. Lahorka Weiss, predsjednik
2. Mario Lukačević, potpredsjednik
3. Margareta Ptiček, član
4. Vladimir Župan, član
5. Mihael Batur, član

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

1. Margareta Ptiček, predsjednik
2. Gordana Domjanić, potpredsjednik
3. Miljenko Sabo, član
4. Lahorka Weiss, član
5. Damir Barić, član

ODBOR ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

1. Ivan Ćavarušić, predsjednik
2. Zdravko Rengel, potpredsjednik
3. Mario Lukačević, član
4. Miljenko Sabo, član
5. Marinko Kukić, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Milan Krmpotić, predsjednik
2. Dalibor Per, potpredsjednik
3. Ivan Ćavarušić, član
4. Domagoj Hercigonja, član
5. Nada Bartolić, član

MANDATNO POVJERENSTVO

1. Dalibor Per, predsjednik
2. Miljenko Sabo, potpredsjednik
3. Dražen Moslavac, član

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

1. Ivica Kirin, gradonačelnik
2. Lahorka Weiss, predsjednica Gradskog vijeća
3. Ivan Sić, član
4. Dalibor Per, član
5. Alen Bjelica, član

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

1. Davor Špoljarić, predsjednik
2. Ivan Ćavarušić, član
3. Antun Moslavac, član