JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik Grada...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta…

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području...

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne sportske dvorane

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, za radove na izgradnji Centra za odgoj obrazovanje...

Poziv na sudjelovanje u Projektu “Zdravo tlo-zdrava biljka-zdrav čovjek”

Poziv na sudjelovanje u Projektu "Zdravo tlo-zdrava biljka-zdrav čovjek"

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procijene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna DPU Južni blok

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procijene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna...

Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine

Poštovani, dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016)...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju dijela neizgrađenih građevinskih zemljišta

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju dijela neizgrađenih građevinskih zemljišta

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja mosta ispred PŠ Rezovac (vodotok „Kanal Markovac“) i uređenje okoliša

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za radove na izgradnji mosta ispred PŠ Rezovac...

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Preoblikovanje Maloga parka u Virovitici u utilitarni park

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za radove na preoblikovanju Maloga parka u Virovitici...

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“,

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez...

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Revitalizacija Gradskog parka

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za radove na revitalizaciji Gradskog parka - 2...

JAVNI POZIV ZA UPIS U SPIS PREDMETA – JAVNA USTANOVA UČENIČKI DOM

JAVNI POZIV ZA UPIS U SPIS PREDMETA – JAVNA USTANOVA UČENIČKI DOM