Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Virovitice

Grad Virovitica je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Virovitice, koji obuhvaća područja...

Izvješće o javnoj raspravi – UPU Jezera

Izvješće o javnoj raspravi - UPU Jezera

Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu gradskih vrtova

Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu gradskih vrtova

Javni poziv za upis u spis predmeta – sanitarna i oborinska kanalizacija Milanovac

Javni poziv za upis u spis predmeta - sanitarna i oborinska kanalizacija Milanovac

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jezera

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jezera Prijedlog plana

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2017. godini

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA VIROVITICE U 2017. GODINI Obrazac A Obrazac B Obrazac...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Jezera

Odluka da nije potrebno provesti postupakstrateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Jezera

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora – jednog ureda na Trgu kralja Tomislava 6/I u Virovitici

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora jedanog ureda na Trgu kralja Tomislava 6

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora – jednog ureda u objektu br. 19. u Ulici Matije Gupca 63 u Virovitici

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora jednog ureda u Ulici Matije Gupca 63 u Virovitici

Javni poziv na uvid u spis predmeta

Javni poziv na uvid u spis predmeta

Javni poziv na uvid u spis predmeta

Javni poziv na uvid u spis predmeta

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju dijela neizgrađenih građevinskih zemljišta čk. br. 735…

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju dijela neizgrađenih građevinskih zemljišta čk. br. 735 sa...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti