Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta…

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području...

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VIROVITICE

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VIROVITICE

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune DPU Južni blok

Ovom Odlukom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Detaljnog plana...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Virovitice

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Virovitice

Poziv na selekcijski postupak kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

Poštovani/poštovane, nakon obavljene administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za prijavu kandidata...

OBAVIJEST I UPUTE, Natječaj za imen. pročelnika uprav.tijela Grada Virovitice, 2017.

Na temelju čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Virovitice

Grad Virovitica je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Virovitice, koji obuhvaća područja...

JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik Grada...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta…

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području...

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne sportske dvorane

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, za radove na izgradnji Centra za odgoj obrazovanje...