Javni natječaj za za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Grada Virovitice u 2018. godini

Grad Virovitica objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Grada...

Obavijest o dodjeli stipendija Grada Virovitice za akademsku godinu 2017./2018.

Gradonačelnik Grada Virovitice donio je dana 20.prosinca 2017. godine Odluku o dodjeli stipendija za akademsku...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Sukladno uvjetima utvrđenim u Javnom pozivu za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja...

Javni poziv za prijam polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Na temelju odredbi čl. 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Virovitice

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.:...

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta te načinu i području testiranja

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području...

Oglas za prijam u službu službenika na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i...

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju odredbi čl. 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta…

Obavijest i upute kandidatima o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području...

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VIROVITICE

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VIROVITICE