Materijali za Gradsko vijeće

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Grad Virovitica