Materijali za Gradsko vijeće

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Grad Virovitica