Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Virovitice

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Virovitice

Izgradnja kružnog toka, dijela ceste i parkirališta u Rusanovoj ulici

Nabava računala

Javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni III grada Virovitice

Grad Virovitica