Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole: Sabirni kolektor istok – nastavak

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Virovitice za akademsku godinu 2018./2019

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole – VIRKOM d.o.o.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – ureda u objektu br. 19 u Virovitici u Ulici Matije Gupca 63

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora u Virovitici u Ulici Matije Gupca 63

Javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – “E-POS” vođenje poslovnih knjiga

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Novo groblje

Request for Proposal – Provision Of Virtual Data Room Service For Online Due Diligence

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU športsko-rekreacijske zone

„Korak u život jednakih mogućnosti – Faza III“ – obavijest o odabiru kandidata

Grad Virovitica