Usluge projektiranja i stručnog nadzora za potrebe Grada Virovitice

Izrada prometne studije “Prijedlozi razvitka prometnog sustava Grada Virovitice”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad I”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad II”

Nabava službenih automobila

Nabava i postava parkirnih automata

Izrada nadstrešnica za autobusna stajališta

Održavanje objekata u vlasništvu Grada Virovitice

Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Virovitice

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Virovitice

Grad Virovitica