Izrada prometne studije “Prijedlozi razvitka prometnog sustava Grada Virovitice”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad I”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad II”

Nabava službenih automobila

Nabava i postava parkirnih automata

Izrada nadstrešnica za autobusna stajališta

Održavanje objekata u vlasništvu Grada Virovitice

Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Virovitice

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Virovitice

Izgradnja kružnog toka, dijela ceste i parkirališta u Rusanovoj ulici

Grad Virovitica