Rekonstrukcija dijela nogostupa u ulici Matije Gupca u Virovitici

Rekonstrukcija dijela nogostupa u Strossmayerovoj ulici

Rekonstrukcija dijela nogostupa u ulici F.Rusana u Virovitici

Javni natječaj za prodaju nekretnine u ulici Ivana Gorana Kovačića

Rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića

Izrada Strateške karte buke grada Virovitice

Usluge projektiranja i stručnog nadzora za potrebe Grada Virovitice

Izrada prometne studije “Prijedlozi razvitka prometnog sustava Grada Virovitice”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad I”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad II”

Grad Virovitica