Rekonstrukcija ceste u ulici Miroslava Krleže u Taborištu

Rekonstrukcija ceste u Slavonskoj ulici u Taborištu

Rekonstrukcija dijela ceste u ulici Slavka Bjondića u Rezovačkim Krčevinama

Rekonstrukcija dijela nogostupa u ulici Matije Gupca u Virovitici

Rekonstrukcija dijela nogostupa u Strossmayerovoj ulici

Rekonstrukcija dijela nogostupa u ulici F.Rusana u Virovitici

Javni natječaj za prodaju nekretnine u ulici Ivana Gorana Kovačića

Rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića

Izrada Strateške karte buke grada Virovitice

Usluge projektiranja i stručnog nadzora za potrebe Grada Virovitice

Grad Virovitica