Rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića

Izrada Strateške karte buke grada Virovitice

Usluge projektiranja i stručnog nadzora za potrebe Grada Virovitice

Izrada prometne studije “Prijedlozi razvitka prometnog sustava Grada Virovitice”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad I”

Izrada Urbanističkog plana uređenja “Poslovna zona Zapad II”

Nabava službenih automobila

Nabava i postava parkirnih automata

Izrada nadstrešnica za autobusna stajališta

Održavanje objekata u vlasništvu Grada Virovitice

Grad Virovitica