Javni natječaj za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova na održavanju čistoće javnih površina od snijega i leda u zimskim uvjetima na nerazvrstanim cestama za 2008./2009. godinu

Ponovni javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Ulica Jana Vlašimskog-nastavak, i fra Fortunata Pintarića

Natječaj za vježbenike u Uredu gradonačelnika i Službi za financije

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Virovitice

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Adaptacija sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Vladimir Nazor

Izgradnja infrastrukture u Ulici Vinka Belobrka – istok

Prijevoz učenika osnovnih škola

Rekonstrukcija ceste u ulici Markovac u Rezovcu

Izgradnja područne škole Taborište

Grad Virovitica