Odluka o neprovođenju strateške procjene – UPU Zapad 2

Poziv za selekciju kandidata u sklopu projekta „Korak u život jednakih mogućnosti – Faza III.“

JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika

RJEŠENJE o odobravanju financijske potpore za 2019. godinu udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu

Javni natječaj za zakup neizgrađenog i neuređenog građevinskog zemljišta

Poziv na ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone

Prijedlog Povjerenstva za procjenu i odabir projekata udruga za odobravanje financijskih sredstava u 2019. godini

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica – natječaj za upis u srednju školu

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi srateške procjene utjecaja na okoliš – 2. izmjene i dopune UPU Poslovna zona Zapad

Grad Virovitica