Poziv na ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone

Prijedlog Povjerenstva za procjenu i odabir projekata udruga za odobravanje financijskih sredstava u 2019. godini

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica – natječaj za upis u srednju školu

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi srateške procjene utjecaja na okoliš – 2. izmjene i dopune UPU Poslovna zona Zapad

Urbanistički plan uređenja središta Virovitice – izmjene i dopune: Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi

Javni poziv na uvid u spis predmeta – COOR Virovitica

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – OŠ Vladimir Nazor Virovitica

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice u 2019. godini

Izvješće o javnoj raspravi IV. Izmjena i dopuna UPU-a središta Virovitice

Grad Virovitica