Gradu Virovitici su odobrena sredstva za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta

Izobrazno-informativne aktivnosti Grada Virovitice o održivom gospodarenju otpadom

Grad Virovitica