Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Nabava fontane

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu fontane Na temelju članka 198....

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – UREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA KROZ SREDIŠTE GRADA VIROVITICE

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, za radove na uređenju biciklističkog prometa kroz središte...

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne sportske dvorane

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, za radove na izgradnji Centra za odgoj obrazovanje...

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja mosta ispred PŠ Rezovac (vodotok „Kanal Markovac“) i uređenje okoliša

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za radove na izgradnji mosta ispred PŠ Rezovac...

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Preoblikovanje Maloga parka u Virovitici u utilitarni park

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za radove na preoblikovanju Maloga parka u Virovitici...

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Revitalizacija Gradskog parka

Grad Virovitica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za radove na revitalizaciji Gradskog parka - 2...

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu Plan nabave 2017 - Dopuna 1 Plan nabave 2017 - Dopuna 2

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. izjavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti...

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu kao i sve izmjene i dopune nalaze se na poveznicama...

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Vezano za Zaključak Vlade donesen na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine ( NN 32/11),...

Sanacija odlagališta komunalnog otpada G.O.Virovitica

Poziv za nadmetanje za Sanaciju odlagališta komunalnog otpada G.O.Virovitica, objavljen je 29. lipnja 2015. godine...

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu , kao i sve izmjene i dopune, nalaze se na...

Izgradnja Područne škole Korija

Virovitica, 10. srpnja 2014. Poziv za nadmetanje za izgradnju Područne škole Korija, objavljen je 10. srpnja...

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola s područja grada Virovitice

Virovitica, 27. lipnja 2014. Poziv za nadmetanje za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola s područja grada...