Gradski savjet mladih grada Virovitice

savjet_mladih

e-mail: savjet_mladih@virovitica.hr

Članovi Gradskog savjeta mladih grada Virovitice:

Borna Đurđević (zamjenica člana je Božica Blažević)

Marko Blažević (Marin Bandić)

Margareta Ptiček (Toni Petrović)

Franjo Knežević (Mato Krizmanić)

Milan Krmpotić (Ivana Ćavarušić)

Katarina Runjak (Saša Žagar)

Matija Rođak (Ivana Vidak)

Marko Zelenika (Ivan Hodak)

Mladen Celić (Mladen Dukarić)