29. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv za 32. sj. Odbora za statutarno-pravna pitanja

Poziv za 17. sj. Odbora za financije i proračun

Poziv za 18. sj. Odbora za društvene djelatnosti

Poziv za 21.sj. Odbora za komunalni sustav i prostorno planiranje

 

Poziv za 29. sj. Vijeća 17.04.2020.

UPUTA ZA ODRŽAVANJE ELEKTRONIČKE SJEDNICE

Obrazac za glasovanje

1. Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Virovitice za 2020.godinu

2 Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javne namjene

3 Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Virovitice

4 Odluka o oslobađanju od plaćanja participacije za glazbenu igraonicu, osnovnu glazbenu školu, srednju glazbenu školu

5 Odluka o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela

6. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2020.g

7 Odluka o davanju suglasnosti Poslovnom parku Virovitica d.o.o.na moratorij na dio obveza po Ugovoru o kreditu

8 Odluka o donošenju II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice    Prilog – Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
Konačni prijedlog 

9 Zaključak

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica